Forskning om biologisk mångfald – för naturen och människan

EnviroPlanning samarbetar med Högskolan i Skövde i ett nytt forskningsprojekt om biologisk mångfald. Projektets mål är att bidra med ett beslutsstöd åt politiker, myndigheter och företag angående användningen av mark och naturmiljö.  

Naturvårdsverket har nyligen beviljat Högskolan i Skövde 4,8 miljoner kronor för projektet “Biologiskt mångfaldsindex för mätning, övervakning och skötsel på landskapsnivå”. Projektet handlar om att bevara och öka naturens biologiska mångfald och ska pågå i tre år. EnviroPlanning är en samarbetspartner med Högskolan i Skövde och EnviroPlannings disputerade biolog Sofia Berg är adjungerad till Högskolan i Skövde för att vara med och driva forskningsprojektet.

- Forskningen kommer på sikt stärka våra möjligheter att på ett effektivt sätt planera för ett landskap där både natur och människa får plats. I projektet kommer det att utvecklas ett index som uppskattar ett landskaps förmåga att bidra till biologisk mångfald, berättar Sofia.

Frågor som kommer kunna analyseras genom indexet är till exempel ”Hur förändras landskapets förmåga att stödja den biologiska mångfalden om förändringar av markanvändningen sker?”, ”Vilken biotop på landskapsnivå bidrar mest till biologisk mångfald?” och ”Vilka är de viktigaste lokalerna för att upprätthålla arternas spridning?”.

Indexet kommer att testas i tre fallstudier i samverkan med Boxholm och Mjölby kommun, Länsstyrelsen i Borås samt skogsbolaget SCA. En representant från Naturvårdsverket kommer att vara med i gruppen som referens.

Läs mer om forskningsprojektet.
Vid frågor, kontakta Sofia Berg.

Dela