Älg vid järnvägsspår

Forskning i projekt Viltsäker Järnväg skapar uppmärksamhet i Norge

Forskning i projekt Viltsäker Järnväg skapar stort intresse i Norge. Att älgen skräms mer av mänskliga röster än av både tågtutor och älghundar har fått stor uppmärksamhet i norsk media av bl.a. Verdens Gang och NRK.

Det är forskare inom projekt Viltsäker Järnväg som testat olika ljud och studerat djurens beteende på utvalda utfodringsstationer och saltstenar i Sverige och Norge, som kommit fram till detta resultat. Just nu fortsätter testerna av de skrämmande ljuden ute vid järnvägen, bland annat i Dalsland och Bergslagen.

I Sverige har EnviroPlanning och SLU drivit projekt Viltsäker Järnväg tillsammans med Trafikverket i ett flertal år. Under senare år har projektet utökats med finansiellt stöd från Interreg, och utvecklats till ett samarbete med forskare från Nibio och Ruralis. Studierna inom forskningsprogrammet drivs tillsammans både på svensk och norsk sida.

Verdens Gang är en av Norges största dagstidningar. Länk till reportaget.

NRK (norska public service radio och TV) länk till reportage.

För mer information om projektet, kontakta Mattias Olsson.

Dela