Fladdermusräkning i Polen

 

Varje år inventeras under en dag övervintrande fladdermöss vid Nietoperek i Polen. Den årliga inventeringen är en del av en långtidsövervakning av fladdermöss där. Stefan Pettersson blev under 2016 års inventering inbjuden att vara med. Vid inventeringen den 9:e januari deltog 67 fladdermusexperter från sju europeiska länder som under en dag räknade över 35800 övervintrande fladdermöss. Tio arter hittades men runt 26700 av dessa var av arten större musöra.

Nietoperek är en del av det befästningssystem som byggdes mellan 1934 och 1944 utmed Tysklands gamla östgräns för att skydda Berlin (Miedzyrzecz fortifications, Ostwall). Den centrala delen av befästningen omfattar flera stora bunkrar förbundna genom ett 33 kilometer långt tunnelsystem, vilket går 40 meter under marknivå.

Idag utgör den gamla försvarslinjen med sitt underjordiska tunnelsystem en av Europas viktigaste övervintringsplatser för fladdermöss. Tidigare fanns planer på att lagra utbränt kärnbränsle i gångsystemet, men planerna övergavs och i stället bildades ett naturreservat. Idag är Nietoperek ett Natura 2000-område, vars främsta syfte är att skydda fladdermöss. Två av bunkrarna och en mindre del av tunnlarna är under sommarhalvåret öppna för turister, i övrigt är tunnelsystemet stängt. En dag under vintern öppnas dock systemet för att räkna antalet arter och individer av fladdermöss.

Årligen använder 30000–40000 fladdermöss tunnelsystemet som övervintringsplats. Över tio arter har påträffats, däribland större musöra, barbastell, fransfladdermus, mustasch fladdermus, Brandts fladdermus, vattenfladdermus, dammfladdermus, långörad fladdermus, sydfladdermus och Bechsteins fladdermus.

Vill du veta mer om denna fladdermusräkning, eller fladdermusinventering i allmänhet, kontakta Stefan Pettersson: 0709 11 73 02 eller stefan.pettersson (a) enviroplanning.se.

Bilden visar en grupp av större musöra (Myotis myotis), foto: Stefan Pettersson.

 

Dela