Sophie Gröndahl

Expert på områdesskydd och naturreservat

Sophie Gröndahl har sedan en tid förstärkt Göteborgskontoret. Hon är disputerad inom ekologi med inriktning mot biologisk mångfald och har haft en postdoktortjänst vid Düsseldorfs universitet där hon forskat inom limniska system. Tack vare hennes erfarenhet från Länsstyrelse och Skogsstyrelsen har hon gedigna kunskap om bland annat områdesskydd och bildandet av naturreservat, hela processen från planering till utmärkning av område.

Sophie arbetar även med biologisk mångfald, MKB, tillståndsansökningar och naturvärdesinventeringar (NVI). Nuvarande uppdrag är exempelvis en naturvärdesinventering och inventering av generella biotopskydd åt Falköpings kommun.. 

Vi är glada att ha fått Sophie som kollega och expert hos oss!
Kontakta Sophie direkt gällande områdesskydd och naturreservat, tel 0709-11 96 77.

Dela