Expert EU-blommans Detergent Ingredient Database

Uppdragsgivare: 
European Consumers’ Organisation (BEUC)/ European Environmental Bureau (EEB)
Tidsperiod: 
2012

Framtagning av europeisk konsument- och miljörörelses syn på förbättringar som behövs i EU-blomman för Detergent Ingredient Database. Deltagande i EU-kommissionens arbetsgrupper.

Dela