EnviroPlanning välkomnar fyra nya medarbetare

Vi har ett stort tryck på våra expertkompetenser och för att matcha efterfrågan har vi på kort tid rekryterat fyra nya medarbetare.
 
Malin Brodin – är kemist med en licentiatexamen i kemisk modifiering av cellulosa. Hon har arbetat som forskare på ett forskningsinstitut i Trondheim (RISE PFI) som fokuserar på processer och produkter baserade på lignocellulosa, mest träfiber från skog. Vi ser här stora möjligheter att hjälpa svensk industri med att utveckla bioplast och biokompositer baserade på lignocellulosa som alternativ till fossila råvaror.
 
Marcus Elfström - har återvänt till oss från en tid som viltförvaltare på Länsstyrelsen. Marcus är disputerad biolog och kommer med sin långa erfarenhet stärka oss inom viltbiologi, ekologi och forskningsprojekt. Han kommer att arbeta som expert inom bl.a. viltfrågor, barriäreffekter och faunapassager.
 
Amanda Gudmundson – kandidat i biologi med påbyggnad inom naturvård, miljörätt och artkunskap. Hon är en ung talangfull och bred biolog som både tar terrestra och akvatiska uppdrag.
 
Kaisa Malmqvist - kommer senast från Ramböll och har tidigare lång erfarenhet från bl.a. Länsstyrelsen. Hon är biolog med inriktning mot ekologi med flerårig erfarenhet som miljökonsult inom miljö och samhällsplanering. På EnviroPlanning kommer hon att arbeta med bl.a. miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsprövningar och miljöutredningar.

Dela