EnviroPlanning sätter tvätt- och maskindiskmedel under luppen

Innehållet i tvätt- och diskmedel skiljer sig åt mellan europeiska länder. Det finns flera orsaker till det, olika tvättvanor och vattenkvalitet är några. Fyra konsumenttidningar i Belgien, Italien, Spanien och Portugal samarbetar därför om att undersöka hushållskemikaliers effektivitet och innehåll. EnviroPlanning har sedan 2010 regelbundet granskat innehållet och pekat ut de kemikalier som är sämst för hälsa och miljö. Tidningarna har sedan vägt in miljöaspekterna i sin rekommendation av vad som är ett bra köp i de olika länderna.

För mer information, se press release.

 

Dela