EnviroPlanning övervakar Marieholmsförbindelsens miljöpåverkan i byggskedet

Mellan Tingstad och Marieholm pågår nu byggnationen av nya väg- och järnvägsförbindelsen mellan Hisingen och fastlandet, som syftar till att överbrygga de barriär- och kapacitetsproblem som Marieholmsbron och Tingstadstunneln utgör. Vad som kanske går många förbi är den unika konstruktionen av sänktunneln i form av tre tunnelelement som byggs just nu. Tunnelelementen byggs på plats i torrdocka och bogseras ut i älven tills alla tre är klara för slutlig sänkning och installationsarbeten på botten.

Läs mer om projektet här.

Trafikverket Stora Projekt har kontrakterat en av EnviroPlannings miljöbyggledare/specialister för att bistå Trafikverkets projektledning i att säkerställa att projektet utförs i enlighet med de miljötillstånd som styr verksamheten. Det innebär rent praktiskt ansvar för att regler och förordningar följs men även hands-on arbete med att lösa mer akuta miljöfrågor.

Ansvarig uppdragsledare Christian Åberg berättar:
- Projektet har inte bara spännande miljömässiga utmaningar utan även kommunikativa med en svensk miljölagstiftning som skall förstås och tillämpas tillsammans med entreprenörer från bland andra Österrike, Tyskland, Turkiet och Irland . Nu när andra tunnelelementet byggs har vi lärt oss en del läxor som vi tar med oss under resan. Det känns lovande inför fortsättningen.

Foto Kasper Dudzic.

Dela