Effektuppföljning, E6 Pålen-Knäm.

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2012-

Elfiskeundersökningar med utvärderingar och rapportering efter utbyggnad av väg E6 Pålen-Knäm.

Dela