E45, Stenröset-Göteborgsvägen, handläggande miljöledare kemikaliebedömning.

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2011-2012

Beställarstöd handläggande miljöspecialist under byggnadstiden. Stöd till miljöarbete under byggskedet, med kontroll och expertstöd avseende märkningspliktiga produkter och dess kemikalieinnehåll. Övervakning och stöd vid provtagning och sanering av ferrokromslagg i anläggningsskedet. Projektets anläggningskostnad är cirka 145 miljoner

Dela