IENE2022 Marcus Elfström presenterar

Deltagande på IENE-konferensen i Rumänien

EnviroPlannings experter inom infrastrukturekologi deltog i IENE-konferensen (om hållbar transportinfrastruktur) i Cluj, Rumänien. Sammantaget presenterades fem projekt i samarbete med Trafikverket och SLU.

Teamet genomförde presentationer, workshops och besökte bergskedjorna i Transylvanien. Presentationerna inkluderade både forskningsstudier och utredningar såsom nationell barriäranalys av infrastrukturen samt hur man kan bygga om befintliga portar så att de får bättre funktion som faunapassage. Vår workshop handlade om förutsättningar och byggande av viltvarningssystem på både väg och järnväg.  

IENEs (Infrastructure Ecology Network Europe) uppdrag är att främja utbyte av kunskap, erfarenheter och bästa praxis inom säker och hållbar transportinfrastruktur i hela Europa.

https://www.iene.info/ 

Bild: Marcus Elfström  håller presentation med titeln "Mitigating traffic disturbance can improve functionality of wildlife underpasses"

Dela