Brunbjörn

Björnar som uppsöker bebyggelse

Marcus Elfström har under 2014 ingått i en internationell expertgrupp som utvecklat riktlinjer för hanteringen av björnar som uppsöker bebyggelse. Rapporten innehåller en kunskapssammanställning och rekommendationer för förvaltningen av björnar nära bebyggelse. Den ska fungera som ett stöd inom förvaltningen av brunbjörn inklusive de aktörer som anser sig vara berörda av arten och dess förvaltning.

Rapporten har bedrivits under Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE), en expertgrupp som arbetar för en fredlig samexistens mellan människor och stora rovdjur i Europa. Läs mer på: http://www.lcie.org

Rapporten kan laddas ner här

Bild: Marcus Elfström

Dela