vattendrag Jämtland

Biotopkartering av vattendrag i Jämtland

Uppdragsgivare: 
Länsstyrelsen i Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län har tagit hjälp av EnviroPlanning för att öka kunskapen om vattendragen i länet. Under hösten 2019 har biflöden till Ammerån, Kölån och Gillerån motsvarande ca 12 mil biotopkarterats.

Rapport och kartmaterial från biotopkarteringen kommer att öka kunskapen om vattendragens fysiska egenskaper, strukturer och processer och vara till nytta i Länsstyrelsens framtida arbete med olika vattenrelaterade frågor.

Under en dryg vecka fick våra inventerare uppleva allt ifrån snöstorm till lugna soliga dagar i ett frostigt jämtländskt vinterlandskap. Ett stort antal bäverdammar och andra vandringshinder påträffades även längs vattendragen.

Dela