Biomarkörer i miljöövervakning

Kemikaliers förekomst i miljön används ofta som ett mått på risken för miljöpåverkan. En nackdel är att nya eller okända miljöhot missas. Ett alternativ till att mäta koncentrationer av olika föroreningar kan vara att titta på hur djuren mår med hjälp av biomarkörer. Det innebär fysiologiska och biokemiska förändringar som ofta hänger ihop med att kemikalier finns i miljön. Det kan till exempel vara olika mått på att djurets avgiftningssystem är aktiverat eller att djurets allmänna hälsa är nedsatt. Norska miljødirektoratet studerar nu med hjälp av EnviroPlanning vilka biomarkörer som är mest lämpade för miljöövervakning i olika ekosystem.

Rapporten (på engelska) finns att hämta på Norska miljødirektoratets hemsida:

www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2013/Desember-2013/Biomarkers-for-Environmental-Monitoring---Suggestions-for-Norwegian-monitoring-programmes

Vill du veta mer, kontakta Helena Norin, 031-771 87 43 eller via e-post: helena.norin(a)enviroplanning.se

 

Dela