Bedömning av fordonstvättmedel

Uppdragsgivare: 
Nolab
Tidsperiod: 
2014

Bedömning av ett flertal produkters överensstämmelse med Kemikaliesvepets kriterier. Arbetet inkluderade även kommunikation i leverantörskedjan för att erhålla information om fullständigt innehåll.

Dela