Bättre koll på kemikalierna i Göteborgs förskolor

Under 2017 har EnviroPlanning gjort en uppföljande granskning av hur förskolorna i fyra stadsdelar i Göteborg arbetar med att göra barnens miljö mer giftfri. Det är en del i stadens kemikalieplan och sedan 2015 har staden arbetat med åtgärdsprogrammet Vägen till en giftfri förskola. Resultaten från granskningarna har nu publicerats som en del i Stadsrevisionens årliga granskningsrapporter.

Vill du veta mer, kontakta Helena Norin på tel 0707-55 81 24.

Dela