ÅVS barriäreffekter på friluftsliv, flora och fauna för Söderleden

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2014

Åtgärdsvalsstudien beskriver barriäreffekter och förslag till åtgärder som minskar och hanterar dessa vid Söderleden i Mölndals kommun. Söderleden är idag en barriär mellan de båda gröna kilarna Sandsjöbacka och Änggården.

Dela