ÅVS barriäreffekter för fauna Väg 40, Härryda kommun

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2014

Granskning av förenklad ÅVS som upprättats för att utreda barriäreffekter på fauna av väg 40.

Dela