Är igelkottarna försvunna från landsbygden? Internationell konferens på Nordens Ark 5-6 maj

Nu finns färska data kring igelkottens utbredning i de 14 kommunerna i Fyrbodal. Är den helt försvunnen från landsbygden?
EnviroPlanning anordnar tillsammans med Nordens Ark en internationell konferens den 5:e och 6:e Maj, 2011. Konferensens ”tema” är igelkottens möjligheter att överleva på landsbygden och vad kan vi göra åt det?

Kontakta Mattias Olsson om du har intressanta observationer av igelkotten eller vill delta i konferensen. Telefon: 0709-801380.

Länk till programmet

Länk till rapporten

Dela