Miljöbyggnad 4.0

Äntligen är nya Miljöbyggnad 4.0 här!

Den 6 december släppte Sweden Green Building Council den slutgiltiga versionen av Miljöbyggnad 4.0. Det har skett en hel del förändringar då några kriterier försvunnit och några helt nya tillkommit. En nyhet är att kriterier för linjering med EU:s taxonomi för hållbara investe-ringar finns med, något som verkligen underlättar för företagen. Det blir enklare att hålla koll på vad som krävs för att få en miljöcertifierad byggnad som är i linje med EU:s kriterier för en hållbar investering.

De nya kriterierna väcker såklart en hel del frågor kring vad som krävs för att certifiera enligt Miljöbyggnad. Blir det svårare att klara kraven, blir det dyrare eller billigare och vilka kompe-tenser kommer att krävas? Vi kan hjälpa dig att svara på detta och andra frågor som dyker upp och kan guida er genom hela certifieringsprocessen.

Miljöbyggnad är ett tredjepartsgranskat, svenskt certifieringssystem för miljöcertifiering av byggnader. Miljöbyggnad är ett välkänt system på den svenska marknaden och går att applicera på de flesta byggnadstyper. Certifieringssystemet utgår från 16 obligatoriska miljöindikatorer som bedömer byggnaden inom områdena energi, inomhusmiljö och material.

Vill ni veta mer? Kontakta Sofie Ellysson sofie.ellysson@enviroplanning.se, tfn: 073- 091 59 67

Dela