Affärsområdeschef Väst till växande miljökonsultföretag

Affärsområdeschef Väst till växande miljökonsultföretag

EnviroPlanning är ett växande, medarbetarägt konsultföretag med kontor i Göteborg, Linköping, Skövde och Uppsala. Vår vision är att samhällets utbyggnad skall styras av ekosystemets värden och människans hälsa. Vi arbetar utifrån våra gemensamma värderingar; affärsmässighet, arbetsglädje, kunskap, tydlighet, mångfald och hållbara lösningar där hänsyn tas till både ekonomin, naturen och människan.

EnviroPlanning erbjuder experttjänster inom akvatisk biologi, biologiska och ekologiska tjänster, hållbar kemikalieanvändning, miljösäkrad samhällsbyggnad samt projektledning inom dessa områden. Många av våra uppdrag kräver olika kompetenser. Att samarbeta och ta hjälp av varandra är därför en självklarhet inom företaget och det bidrar även till utveckling och nytt lärande. Som experter värderar vi lärande högt i företaget och alla medarbetare ges möjlighet till utveckling inom sitt område.

Vem vi söker
Affärsområdeschef Väst är en ny roll i företaget. Förutom att vara delaktig, debiterande miljökonsult får du ansvar för utveckling, personal och trivsel inom ditt affärsområde. Du ingår även i ledningsgruppen och är direkt underställd VD. Till Affärsområde Väst hör idag 15 miljökonsulter.

Ansvarsområde:
- försäljning och kundbearbetning inom Affärsområde Väst.
- bistå i anbuds/offertprocessen och ansvara för arbetet inom affärsområdet.
- medverka till en jämn och rimlig arbetsbelastning inom affärsområdet.
- tillse att uppdragen bemannas med rätt kompetens inom affärsområdet.
- ansvar för medarbetarnas arbetssituation, utveckling och trivsel på jobbet.
- ansvar för medarbetarsamtal /PU-samtal/ lönesamtal samt initiera och bistå VD vid rekrytering till affärsområdet. 

Allmänna krav
Affärsområdeschefen kommer att vara debiterande miljökonsult och chef. Vi är ett kunskapsorienterat konsultföretag och önskar därför att du minst har en magisterexamen inom något av våra teknikområden. Därtill krävs goda kunskaper inom personalledning och affärsmannaskap.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till info@enviroplanning.se snarast eller senast 21 februari. Beskriv dig själv i ett personligt brev där du beskriver varför just du passar in i vårt team och skicka det tillsammans med ditt CV. Vi intervjuar sökande löpande. Du kan kontakta Tony Johansson, VD, på 0705-397240 om du vill veta mer om tjänsten.

Välkommen med Din ansökan!

Dela